Sponsorzy

W wieloletniej działalności Towarzystwa ważną rolę odegrali sponsorzy. Początkowo ich wsparcie wiązało się z organizowanymi przez nas cyklicznymi imprezami a w szczególności z Zielonogórskim Festiwalem Muzycznym. Wśród wielu firm, które przyczyniły się do zrealizowania wielu naszych przedsięwzięć są takie , które czyniły to jednorazowo bądź kilkukrotnie ( PZU Życie, Arcobaleno, PKO BP ) ale też takie na które mogliśmy liczyć rokrocznie: PKS Zielona Góra czy nie istniejące już LPGT Lubtour.

Działania Towarzystwa wspierają także: RPR, PKS Zielona Góra, Gazstal S.A., PH Caro, Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Hotel Śródmiejski, Zajazd Pocztowy, Hotel Ruben.