• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Amicus Musicae
PDF Drukuj Email

Regulamin Nagrody Honorowej Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”

AMICUS MUSICAE

 

 1. Nagroda Amicus Musicae jest nagrodą honorową, ustanowioną uchwałą Zarządu Towarzystwa  z dnia 12.07.2007 r. Jest przyznawana na wniosek osoby fizycznej bądź prawnej, wniesiony do Kapituły Nagrody nie później niż do 15 sierpnia danego roku.
 2. Nagroda jest przyznawana raz w roku na posiedzeniu Kapituły, które odbywa się nie później niż 01.09 danego roku.
 3. Laureatem Nagrody można zostać jeden raz
 4. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym lub prawnym za szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju  życia muzycznego w dziedzinie muzyki klasycznej
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne.


Kapituła Nagrody

 1. Kapituła Nagrody Amicus Musicae została utworzona na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 12.07. 2007 r.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
  • Jerzy Markiewicz
  • Cezariusz Górski
  • Mirosław Musioł
  • Elżbieta Kusz
  • Ryszard Zaradny
 3. Skład Kapituły może ulec zmianie. Wszelkie zmiany składu Kapituły zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Wnioski w sprawie zmiany składu mogą składać członkowie Kapituły oraz  zarząd ZTŚ „Cantores”

 

Za Zarząd

Prezes

Jerzy Markiewicz

 


Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.