Amicus Musicae

Laureaci AMICUS MUSICAE

Nagrody Honorowej Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”

 • Rok 2007 - Poszukiwania Naftowe” Diament” sp. z o.o, Bank BGŻ w Zielonej Górze, LPGT „ Lubtour”, RPR, PKS Zielona Góra
 • Rok 2008 - Marta i Henryk Naranowiczowie
 • Rok 2009 - Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej
 • Rok 2010 - Uniwersytet Zielonogórski
 • Rok 2011 - nie przyznano
 • Rok 2012 - Elektrociepłownia Zielona Góra
 • Rok 2013 - Józef Lenart
 • Rok 2014 - Stefania i Tadeusz Grondysowie

AMICUS MUSICAE

Regulamin Nagrody Honorowej Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”

 • Nagroda Amicus Musicae jest nagrodą honorową, ustanowioną uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 12.07.2007 r. Jest przyznawana na wniosek osoby fizycznej bądź prawnej, wniesiony do Kapituły Nagrody nie później niż do 15 sierpnia danego roku.
 • Nagroda jest przyznawana raz w roku na posiedzeniu Kapituły, które odbywa się nie później niż 01.09 danego roku.
 • Laureatem Nagrody można zostać jeden raz
 • Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym lub prawnym za szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju życia muzycznego w dziedzinie muzyki klasycznej
 • Decyzje Kapituły są ostateczne.

Kapituła Nagrody

Kapituła Nagrody Amicus Musicae została utworzona na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 12.07. 2007 r. W skład Kapituły wchodzą:

 • Jerzy Markiewicz
 • Cezariusz Górski
 • Mirosław Musioł
 • Elżbieta Kusz
 • Ryszard Zaradny

Skład Kapituły może ulec zmianie. Wszelkie zmiany składu Kapituły zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Wnioski w sprawie zmiany składu mogą składać członkowie Kapituły oraz zarząd ZTŚ „Cantores”

Zarząd

Prezes

Jerzy Markiewicz