Tomasz Lisiecki

Home / Tomasz Lisiecki

Tomasz Lisiecki

wiolonczela barokowa

Absolwent Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Pokorskiego. W okresie studiów koncertował jako solista z Filharmonią Poznańską i Orkiestrą Teatru Wielkiego w Poznaniu. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Wraz z Paderewski Piano Quartett laureat międzynarodowych konkursów kameralnych.

Od 1999 roku związany z poznańską uczelnią jako wykładowca. Zainteresowanie muzyką dawną sprawiło że ukończył studia specjalistyczne w klasie wiolonczeli barokowej Markusa Moellenbecka i Phoebe Carrai na Universitaet der Kuenste w Berlinie.

Szczegóły profilu
Socials