• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PDF Drukuj Email

Towarzystwo powstało w roku 1987. z inicjatywy członków Chóru Akademickiego „Cantores” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Początkowo było związane jedynie ze środowiskiem akademickim Zielonej Góry organizując życie muzyczne związane z działalnością chóru.
Rosnąca ranga artystyczna Chóru Akademickiego „Cantores”, którego członkowie byli skupieni w Towarzystwie, w krótkim czasie spowodowała jego zaistnienie w regionalnym życiu muzycznym.
Na początku lat dziewięćdziesiątych Towarzystwo, korzystając ze swoich bogatych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych  powołało do życia festiwal, który podczas swej pierwszej edycji nosił nazwę Festiwalu Mozartowskiego, aby w kolejnych latach zaistnieć jako Zielonogórski Festiwal Muzyczny. Łącznie zrealizowano 12 edycji festiwalu. Ostania jego edycja odbyła się w roku 2002. W latach kolejnych ze względu na brak środków na realizację Towarzystwo zdecydowało o jego zawieszeniu.
W połowie lat dziewięćdziesiątych, po zawieszeniu działalności Chóru Akademickiego „Cantores” swoją działalność Towarzystwo skupiło na propagowaniu muzyki dawnej w   wykonaniach zgodnych z historyczną praktyką wykonawczą. Cel ten przyświecał stworzonemu zespołowi Cantores Viridimontani jak również Zielonogórskiemu Festiwalowi Muzycznemu, który będąc najważniejszym i najbardziej spektakularnym projektem Towarzystwa w swym podstawowym nurcie realizował te idee, goszcząc wielu wybitnych wykonawców polskich i europejskich specjalizujących się w muzyce dawnej

Niezależnie od zawieszonego obecnie festiwalu Towarzystwo realizuje od wielu lat stałe formy koncertowe. Należą do nich Koncerty Winobraniowe, odbywające się rokrocznie w zielonogórskiej konkatedrze p.w. Św. Jadwigi w pierwszą sobotę Winobrania jak również realizowane wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim koncerty majowe.
Szczególne miejsce przypada Wieczorom u luteranów. Jest to cykl koncertów odbywających się w kościele ewangelickim w Zielonej Górze w kolejne niedziele sierpnia. Wieczory u luteranów organizuje Towarzystwo we współpracy z zielonogórską parafią ewangelicko –augsburską i są jednym z elementów Lata Muz Wszelakich.

Przy Towarzystwie działają zespoły Cantores Viridimontani i Collegium Viridimontanum, występujące wspólnie w przypadku koncertów oratoryjno –kantatowych  pod nazwą Cappella Viridimontana. Działalność zespołów jest podstawową i najbardziej intensywną formą działalności Towarzystwa.
W swej historii Towarzystwo zaznaczyło swoją obecność na polu edytorskim. W grudniu 2004 ukazała się książka autorstwa W.J. Brylli „Organy w żarskim kościele farnym”
Działalność zespołów jak też aktywność Towarzystwa na innych polach byłaby wręcz niemożliwa gdyby nie sponsorzy i mecenat-bowiem tak należy to określić- Radia Zachód.
Do wiodących sponsorów należy firma Poszukiwania Naftowe „Diament”, wspomagają nas również BGŻ, RPR, PKS Oddział Zielona Góra
W roku  2007 Towarzystwo ustanowiło Nagrodę Honorową Amicus Musicae, która jest przyznawana rokrocznie instytucjom bądź osobom zasłużonym w szczególny sposób dla rozwoju i propagowania muzyki klasycznej.

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.