Zmiany administracyjne. Drukuj
W dniu 03.11.2014 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie  Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Cantores", które dokonało zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. W miejsce ustępującego Marka Mikołajczaka został wybrany Edmund Andrzej Budziwół.
Podczas tego zebrania dokonano również zmian w statucie, które po zatwierdzeniu przez Sąd zostaną zamieszczone na stronie.