Zespół

Cappella Viridimontana

kameralny zespół wokalny specjalizujący się w wykonawstwie muzyki renesansu i baroku, stworzony przez Jerzego Markiewicza w 1993 roku. W obecnym kształcie zespół zaistniał w roku 1994, występując oficjalnie po raz pierwszy podczas IV Zielonogórskiego Festiwalu Muzycznego. Stopniowo zdobywał coraz większe uznanie w środowisku muzyków zajmujących się w wykonawstwem muzyki dawnej, które zaowocowało współpracą z renomowanymi instrumentalistami, śpiewakami i zespołami- m.in. Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Concerto Grosso (Berlin), Olgą Pasiecznik, Markiem Toporowskim. Od roku 1999 zespół Cantores Viridimontani stał się integralną częścią międzynarodowej formacji wokalno-instrumentalnej Cappella Viridimontana, którą tworzy wspólnie z zespołem Collegium Viridimontanum, złożonym z czołowych muzyków polskich i niemieckich. Od tego momentu w programie zespołu, oprócz dzieł wokalnych muzyki renesansu i baroku, znalazło się wiele kompozycji wokalno-instrumentalnych, wśród których dominują utwory G.F. Haendla, J.S. Bacha i G. Ph. Telemanna. W ciągu dotychczasowej działalności zespół występował na wielu festiwalach w Polsce i za granicą (Francja, Belgia, Niemcy, Słowacja). Od stycznia 2000 roku zespół działa pod patronatem Radia Zachód dla którego zrealizował wiele nagrań, a jego działalność jest wspierana przez głównego sponsora, firmę Poszukiwania Naftowe „Diament” i Bank BGŻ.

Z prasy:

(…) Dyrygentem i założycielem zespołu jest Jerzy Markiewicz. Odkryliśmy w nim bardzo przekonującą osobowość muzyczną. Jego sposób dyrygowania jest bardzo wyraźny, jednoznacznymi ruchami daje swoim śpiewakom znać, jakiego muzycznego wyrazu od nich oczekuje. A oni poddają mu się tak, że nic nie może przeszkodzić zgodnemu wykonaniu. Jasne, czyste soprany, błyskotliwe tenory i kontratenory oraz aksamitne basy wyróżniają chór. Intonacja jest wzorowa. W trakcie wykonania śpiewacy słuchają się nawzajem, tak że powstaje rzadko spotykany wspaniały, homogeniczny dźwięk.

(fragment artykułu z Neue Westfälische Nr 168, Lübbecke, 23.VII.2002)

(...)Muzykalność członków zespołu i ich umiejętność interpretacji potwierdziły się ponownie w drugiej części koncertu (…) publiczność podziękowała zespołowi imponującym aplauzem (…)

(fragment artykułu z Lübbecker Zeitung, Lübbecke, 23.VII.2002)

(...) Drugim wykonawcą koncertu był zespół Cantores Viridimontani. Ta istniejąca od 1994 roku grupa specjalizuje się w interpretacji muzyki renesansu i baroku i takie właśnie dzieła usłyszeliśmy w ich wykonaniu. (...) Zespól zachwycił stylową interpretacją i wyrównanym brzmieniem głosów, barwą. Szczególnie wysokim kunsztem wokalnym popisały się sopranistki, ale na uznanie zasłużył cały ansambl. Wzorowe umiejętności wokalne pozwoliły na operowanie głosem w całym spektrum dynamiki, co przyniosło we wnętrzu Katedry nakomite efekty. Stylowy akompaniament pozytywu, teorby i barokowej wiolonczeli widocznie podkreślał piękno wykonywanych dzieł. Jerzy Markiewicz, założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent wraz ze swoimi muzykami dołączył do grona znakomitych wykonawców koncertów festiwalowych.

(Recenzja z koncertu na XLVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej W Kamieniu Pomorskim 30.07.2010 r.)

Mirosław Kosiński