Walne zebranie ZTŚ Cantores Drukuj
W dniu 09.01.2017 odbyło się Walne Zebranie  naszego Towarzystwa, podczas którego udzielono absolutorium ustępującym władzom a wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Towarzystwa i ich ukonstytuowaniu, na kadencję w latach 2017-2019 zostali wybrani:
Zarząd
Jerzy Markiewicz - prezes
Cezariusz Górski- zastępca prezesa
Ewa Krawczyk- skarbnik
Mirosław Musioł- sekretarz
Komisja Rewizyjna
Rafał Poborski- przewodniczący
Edmund Andrzej Budziwół- członek
Michał Kocot- członek
Ponadto został wybrany Sąd Koleżeński w składzie:
Jerzy Bielerzewski- przewodniczący
Maria Adamek, Ryszard Zaradny- członkowie